ابرتگ "GA"
آشکارسازی فعالیت صوتی براساس مدل اتورگرسيو تعميم يافته مشروط به ناهمگني واريانس بررسی مدل اتورگرسيو مشروط به ناهمگني واريانس بررسی مدل اتورگرسيو تعميم يافته مشروط به ناهمگني واريانس بررسی مدل GARCH(1,1) جنبه های آماری تست نسبت درستنمایی چند مشاهده ای LRT بررسی توزیع سیگنال گفتار و نویز آشکارساز فعالیت هاي گفتاري موثر براساس تخمین دیورژانس بلند مدت طیفی نتایج شبیه سازی ))گزارش متنی به همراه کده ...
شامل توضیحاتی در مورد: کاربردهای BSS در پردازش سیگنال پيش پردازش هاي لازم براي حل مسئله BSS مركزي سازي-سفيدسازي نحوه بکارگیری الگوريتم هاي تكاملي در مسئله BSS معرفی الگوريتم ژنتيك پيوسته معرفی کرتوسیس استفاده از آمارگان مرتبه بالا در تابع هزينه الگوريتم ژنتيك تنظیم الگوريتم ژنتيك مسئله تفكيك كور منابع براساس الگوريتم تكاملي پارامترهای شبیه سازی
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی تفکیک کور به کمک Binary Genetic Algorithm کاربردهای تفکیک کور در پردازش سیگنال پيش پردازش هاي لازم براي حل مسئله مركزي سازي و سفيدسازي نحوه بکارگیری الگوريتم هاي تكاملي در مسئله تفکیک کور معرفی الگوریتم ژنتیک باینری معرفی کرتوسیس استفاده از آمارگان مرتبه بالا در تابع هزينه الگوريتم ژنتيك تنظیم پارامترهای الگوريتم ژنتيك معیارهای ارزیابی کارایی الگوریتم پارامترهای شب ...
شامل توضیحاتی در مورد: بررسی نحوه تخمین پارامترهای Trend خطی و سینوسی Trend سینوسی روشNewton Gauss ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب و زیربرنامه های مورد نیاز))
شبیه سازی و بررسی الگوریتم بهینه سازی حاصل از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کوچ پرندگان Hybrid Genetic algorithm and Particle swarm optimization-GA-PSO ، تحلیل کدها ، گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب و زیربرنامه های مورد نیاز
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های بافت مورد نیاز))
در این گزارش، توضیحات کامل به همراه شبیه سازی های مورد نیاز به منظور آموزش مدل های زیرلغوی براساس مدل مخلوط گوسی GMM در بازشناسی گفتار مورد استفاده و بررسی قرار می گیرد.
استفاده از شبکه عصبی انتشار به عقب به منظور شبیه سازی الگوریتم تشخیص اعداد دست نویس فارسی Optical Character Recognition -OCR به صورت گرافیکی
این کتاب یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه ایجاد بازی‌های آنلاین بر اساس کدهای HTML5 می‌باشد. علاوه بر کدهای HTML5 از کدهای CSS3 و WebGL نیز برای ایجاد استفاده شده است نویسنده کتاب آقای یاکوب سایدلین هستند.
استفاده از الگوریتم کوچ گروهی ذراتPSO به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
استفاده از الگوریتم ژنتیک GA به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
شبیه سازی الگوریتم ژنتیک پیوسته GA به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی الگوریتم ژنتیک باینری BGA به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
جزوه آموزش نحوه کار با جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک GA toolbox در متلب
کاربرد Genetic algorithm در طراحی و تنظیم کنترلر فازی در محیط سیمیولینک متلب
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی ژنتیک Genetic algorithm
Digital Circuit Analysis and Design with an Introduction to CPLDs and FPGAs
شبیه سازی نحوه آموزش و بهینه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed forward NN توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
حل مسئله فروشنده دوره گرد Travelling salesman problem به کمک الگوریتم ژنتیک Genetic algorithm
گزارش کامل از نحوه عملکرد الگوریتم ژنتیک فازی Fuzzy genetic algorithm به همراه کدهای اجرای برنامه و توضیحات آن
گزارش جامع از نحوه آموزش و نحوه شبیه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO و بهینه سازی پس انتشار optimization Back propagation
کانال تلگرام ابرپروجکت رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.