ابرتگ "NN"
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی سیستم شناسایی گوینده به کمک شبکه عصبی رو به جلو، شبکه تاخیر زمانی و LVQ با استفاده از ویژگی MFCC و انرژی ضرایب موجک )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های مورد نیاز))
بررسی شبکه عصبی دینامیک و پردازش سیگنال بهینه
گزارش متنی شامل مقدمه ای بر الگوریتم های یادگیری بر پایه هسته
گزاش متنی از نحوه استفاده شبکه هاي عصبي در پردازش تصوير پزشکي و تشخیص سرطان تخمین پارامترها و مدل سازی
بکارگیری شبکه های عصبی- فازی سلسله مرتبه ای به منظور کلاس بندی داده گزارش متنی شامل بررسی شبکه های عصبی- فازی سلسله مرتبه ای شبکه های ماژولار شبکه های هایبرید مقایسه و نتایج
بکارگیری شبکه های عصبی به منظور Speech processing شامل موارد: مقدمه ای بر اهمیت پردازش صوت ویژگی های سیگنال صوتی نحوه تشکیل سیگنال صوتی کاربردهای شبکه عصبی در تشخیص گفتار بررسی مدل های زبانی یا لغت نامه بررسی شبکه های باز گشتی بررسی کلاسیفایر ماشین های بردار پشتیبان (SVM) کلاس بندی آوا بر اساس SVM بررسی جداسازی کور کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص گوینده ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد ن ...
توضیحات کامل به همراه گزارش تصویری از مراحل حمله و چگونگی تشخیص نفوذ در یک شبکه نمونه
در این گزارش با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده، مسیریابی وسایل نقلیه (Vehicle Routing Problem) مورد بررسی و بهینه سازی قرار می گیرد.
تشخیص چهره Face recognition براساس طبقه بندی کننده نزدیکترین همسایه Nearest neighbor-NN و k نزدیکترین همسایه K-nearest neighbor-KNN براساس ویژگی های استخراج شده از تحلیل آنالیز مولفه های اساسی
تحلیل و شبیه سازی مسئله تک ماشین Single-machine scheduling به کمک الگوریتم تبرید (ذوب فلزات)
استفاده از الگوریتم کوچ گروهی ذراتPSO به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
استفاده از الگوریتم ژنتیک GA به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
شبیه سازی شبکه عصبی پرسپترون پرسپترون يك لايه (نرون پايه) Precepteron براي پيدا كردن خط تفكيك كننده دو کلاس از داده
شبیه سازی شبکه عصبی پرسپترون چند لايه Multi layer precepteron با داده یادگیری و داده تست و بررسی خطای کلاس بندی
جزوه آموزشی ﺷﺒﮑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﮐﻮﺍﻧﺘﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ LVQ Learning Vector Quantization Network
نحوه بکارگیری تکنیک های محاسبات تکاملی با هدف برنامه ریزی توسعه تولید Generation Expansion Planning
Image classification using feed forward neural network به همراه فایل توضیحات
شبیه سازی نحوه کلاس بندی داده تصویر به کمک شبکه عصبی روبه جلو با وزن های آموزش دیده توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
شبیه سازی نحوه آموزش و بهینه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed forward NN توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
کدنویسی نحوه برازش تابع Curve fitting با استفاده از انواع شبکه عصبی چندلایه MLP، تابع پایه شعاعی RBF و شبکه عصبی رو به جلو FFNN
گزارش جامع نحوه آموزش شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم جست وجوی گرانشی GSA-Gravitational search algorithm و کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO به همراه کدنویسی
گزارش جامع از نحوه آموزش و نحوه شبیه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO و بهینه سازی پس انتشار optimization Back propagation
کانال تلگرام ابرپروجکت رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.