لیست محصولات - محتوای فنی 1
بررسی و شبیه سازی الگوریتم کرم شب تاب Firefly algorithm به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف به همراه تحلیل کدها
تشخیص چهره Face recognition براساس طبقه بندی کننده نزدیکترین همسایه Nearest neighbor-NN و k نزدیکترین همسایه K-nearest neighbor-KNN براساس ویژگی های استخراج شده از تحلیل آنالیز مولفه های اساسی
شبیه سازی الگوریتم تشخیص چهره براساس ویژگی های تبدیل موجک استخراج شده و آنالیز مولفه های اساسی اعمالی بر روی ویژگی ها
محتوای فنی 1 دانلود رایگان
شبیه سازی الگوریتم تشخیص الگو Object detection در تصویر براساس معیار انرژی و اندازه گیری ماتریس همبستگی
محتوای فنی 1 دانلود رایگان
برنامه شبیه سازی الگوریتم تشخیص چهره براساس مقادیر ویژه و بردارهای ویژه داده تصویر چهره Eigenface
شبیه سازی الگوریتم کاهش نویز تصویر بر پایه روش معادلات مشتقات جزیی Image Denoising using partial differential equations-PDE
شبیه سازی الگوریتم کاهش نویز تصویر بر پایه تنکی براساس یادگیری دیکشنری و خوشه بندی Image denoising via dictionary learning and clustering
در این پروژه، مسئله تفکیک کور منابع Blind source separation به کمک الگوریتم یادگیری دیکشنری حداقل مربعات بازگشتی Recursive Least Squares Dictionary Learning Algorithm-RLSDLA شبیه سازی می شود.
در این پروژه، مسئله تفکیک کور منابع Blind source separation به کمک الگوریتم خوشه بندی براساس تصویرکردن آیینه Mirror project شبیه سازی می شود.
در این پروژه، مسئله تفکیک کور منابع Blind source separation به کمک الگوریتم ماکزیمم سازی معیار کرتوسیس چند کاربره Multiuser Kurtosis Maximisation-MUK شبیه سازی می شود.
محتوای فنی 1 همراه با فایل Data Base
این برنامه با استفاده از visual studio 2010 و SQL EXPRESS نوشته شده است و از آن می‌توان برای یادگیری زبان C#.net و یا استفاده در رستورانها برای مدیریت آنها استفاده گردد.از قابلیت های این برنامه می ...
این برنامه با استفاده از C#.net نوشته شده است و از آن می‌توان به عنوان یک پروژه ساده دانشجویی استفاده کرد از امکانات این برنامه می‌توان به امکان Back,Forward,Go,Refresh و ایجاد صفحه یا تب جدید و ق ...
این برنامه با استفاده از C#.net نوشته شده است و از آن می‌توان به عنوان یک پروژه ساده دانشجویی استفاده کرد از امکانات این برنامه می‌توان به امکان Play,Pouse,Next,Previous,Repeat و کم و زیاد کردن صد ...
محتوای فنی 1 همرا با بانک اطلاعاتی
این برنامه با استفاده از C#.NET و Sql Server 2012 نوشته شده است. این برنامه را می توان به عنوان یک پروژه دانشجویی در درس برنامه نویسی پیشرفته یا دروس برنامه نویسی دیگر ارائه نمود . از قابلیت‌های ا ...
شبیه سازی کد کردن سیگنال گفتار به روش وکودر پیشگویی خطی تحریک شده با مانده Residual Excited Linear Prediction vocoder -RELP و وکودر پیشگویی خطی با تحریک کد Code Excited Linear Prediction Vocoder -CELP
کانال تلگرام ابرپروجکت رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.