لیست محصولات - محتوای فنی 1
استفاده از الگوریتم ژنتیک GA به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
استفاده از الگوریتم کوچ گروهی ذراتPSO به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
شبیه سازی الگوریتم خوشه بندی داده IRIS به کمک الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه SFLA به همراه فایل تحلیل الگوریتم جهش قورباغه
محتوای فنی 1 3 صفحه توضیح به همراه فایل ارائه
شبیه سازی الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه به همراه تحلیل و فایل ارائه Shuffled Frog Leaping Algorithm-SFLA
کد شبیه سازی به همراه بررسی و تحلیل الگوریتم عنکبوت SSA-Social Spider Algorithm به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف تعیین شده
خوشه بندی داده به کمک الگوریتم کلونی مورچه Ant colony optimization
طراحی کنترلر پی‌آی‌دی فازی Proportional integral derivative controller -PID controller برای کنترل موتور DC در محیط سیمیولینک متلب
طراحی کنترلر PID فازی در محیط سیمیولینک متلب Proportional integral derivative controller -PID controller
شبیه سازی الگوریتم تشخیص چهره Face recognition با استفاده از آنالیز مولفه های اساسی PCA و طبقه بندی کننده آدابوست AdaBoost
بررسی کامل و اجمالی الگوریتم کوچ پرندگان به همراه کد شبیه سازی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف استاندارد
محتوای فنی 1 دانلود رایگان
فایل ارائه الگوریتم بهینه سازی جستجوی ممنوعه Tabu search
تحلیل و شبیه سازی مسئله تک ماشین Single-machine scheduling به کمک الگوریتم تبرید (ذوب فلزات)
محتوای فنی 1 دانلود رایگان
بررسی و تحلیل الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter search به همراه فایل ارائه الگوریتم
محتوای فنی 1 دانلود رایگان
بررسی و شبیه سازی الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution به منظور بهینه سازی توابع تست و مسئله fitting داده به هماه شرح کد و فایل ارائه الگوریتم
کانال تلگرام ابرپروجکت رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.