لیست محصولات - محتوای فنی 1
بررسی ماشین های استنتاج برای شبکه های بیزین مثال کاربردی از احتمال ابتلا به بیماری با توجه به حالات فرد براساس قوانین یادگیری بیزین
بدست آوردن ضرایب پیشگویی خطی (LPC) مبتنی بر روش اتوکورولیشن بررسی فیلتر مجرای گفتار بررسی ضرایب جفت طیف خطی یا ضرایب LSF بدست آوردن ضرایب انعکاسی با استفاده از الگوریتم زیر از ضرایب پیشگویی خطی بد ...
آشکارسازی فعالیت صوتی براساس مدل اتورگرسيو تعميم يافته مشروط به ناهمگني واريانس بررسی مدل اتورگرسيو مشروط به ناهمگني واريانس بررسی مدل اتورگرسيو تعميم يافته مشروط به ناهمگني واريانس بررسی مدل GARC ...
بازشناسی کلمات به کمک جعبه ابزار HTK براساس HMM بدست آوردن دنباله بردارهای ویژگی­ به کمک جعبه ابزار HTK تعریف وظیفه، گرامر و شبکه در الگوریتم HMM مشخص کردن ساختار کلی مدل­های مخفی ارزش دهى ابتدایی ...
تشخیص گوینده به کمک Vector Quantization استخراج ویژگی به کمک جعبه ابزار HTK خوشه بندی به کمک الگوریتم K-Means و تشکیل کتاب کد ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب، فایل های گفتاری و جعبه ابزار HTK تنظ ...
مدل سازی سیگنال تحریک به کمک مدل Rosenberg شکل موج سیگنال تحریک واکدار طیف سیگنال تحریک مدل ساده تشعشع لب ها بررسی شیب در پاسخ فرکانسی مدل تشعشع لب ها بررسی طیف فرکانس، فاز، تاخیرات گروهی و بقیه م ...
گزارشی از بازشناسی بیان های گفتاری مجزا به کمک HMM با مدل مبتنی بر چگالی مشاهدات پیوسته و الگوریتم Segmental K-Means برای آموزش مدل ها به همراه فایل کدهای متلب شامل کد استخراج ویژگی LPCC و MFCC، م ...
تعیین تغییرات فرمنت های اول بر روی اسپکتروگرام تعیین فرکانس گام بر روی اسپکتروگرام تعیین ضرایب پیشگویی خطی به کمک روش دوربین-لوینسون ضرایب اتوکورولیشن ضریب کپسترال
شبیه سازی و کد متلب تاثیر تغییرات فرکانس بر روی بلندی ادراک شده در گوش و گزارش شبیه سازی و کد متلب تعیین حدود پهنای باند بحرانی در گوش و گزارش
سامانه‌های تشخیص نفوذ (Intrusion Detection System) وظیفه شناسایی و تشخیص هر گونه استفاده غیرمجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط کاربران را بر عهده دارند.
کانال تلگرام ابرپروجکت رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.